Uitleg

Algemene informatie

Op deze pagina wordt een korte uitleg gegeven over diverse soorten routes die je tegen kunt komen tijdens de survival. Denk er om dat deze routes niet beslist voor hoeven te komen in de komende tocht. Ons team is zo creatief dat je werkelijk van alles kunt verwachten!

De ABC route

Dit is een van de eenvoudigere routes die je tegen kunt komen. Over de route zijn de letters van het alfabet geplaatst. Je loopt dus van het bordje A naar bordje B tot en met het bordje Z. Het is altijd mogelijk dat er een controlepost in de route is opgenomen. Dit kan aan het eind zijn, maar ook er tussen in.

Bolletje pijltje route

Dit is een route die op zich niet moeilijk hoeft te zijn, als je maar goed op let.

Als voorbeeld de route van 2004:

Plaatje 1: De stip is de positie van jullie groep. De streep met pijl wil zeggen: loop tot de afslag en ga hier rechts. Plaatje 2 & 3: Ga bij de eerstvolgende afslag weer rechts. Plaatje 4: Ga links af naar de controle post.In 2004 zij er verschillende groepen de mist ingegaan bij plaatje 5: De controle post was toen in het dorpshuis. Plaatje 5 wil zeggen: ga vanaf de controlepost, dus zodra je de deur uitgaat, links af! en niet, zoals toen herhaaldelijk gebeurde: beginnen als je al op straat staat.

Dit heeft er toe geleid dat we verschillende groepen in de richting van Holwerd of Hantum zagen lopen, wat niet helemaal de bedoeling was.

Zeer lachwekkend overigens.

Reflector route

Zoals de naam al duidelijk maakt, is dit een route die gelopen wordt door diverse reflectors te zoeken. Meestal worden in een bos dat op de route ligt een aantal reflectors opgehangen, die met behulp van een zaklamp gevonden moeten worden. Op deze manier vinden de groepen de weg door het bos. aangezien het niet bekend is of deze route aan het begin of het eind van de tocht is opgenomen, is het belangrijk om de zaklampen een beetje te sparen tijdens de rest van de tocht!

Knip en plak route

Zoals te zien in het plaatje is er een stukje van een kaart in het boekje opgenomen. Het probleem is alleen dat er een stuk uit mist. En laat zich in deze “blinde vlek” nou net de controlepost bevinden. Zoals ook te zien is onder de kaart, zijn er in het boekje een aantal puzzelstukjes opgenomen. Door het maken van de puzzel is te zien waar de controlepost is.

Het lijkt heel simpel, maar na een nacht lopen blijkt zelfs een simpele puzzel al heeeeel moeilijk te kunnen zijn.

Kompas lezen

Tijdens de vorige edities van de survivaltocht bleek dat veel mensen niet goed met een kompas om kunnen gaan. Nu is er op internet genoeg goede informatie over kompas lezen te vinden, waarmee het voor iedereen mogelijk is om dit te leren. Het probleem is echter dat bij al deze beschrijvingen gebruik wordt gemaakt van een kompas met een verdraaibare schaalring (zoals bij het veel gebruikte kompas Bézar). Het kompas dat alle deelnemers van de survivaltocht van 2004 hebben gekregen heeft echter geen verdraaibare schaalring. Dit kompas is echter prima geschikt om een eventuele kompas route te lopen, vandaar dat wij als organisatie hebben besloten wat uitleg te geven over de werking van dit kompas. Na het lezen van onderstaande informatie moet iedereen in staat zijn om zo’n route te lopen. Doe je voordeel met deze informatie, misschien heb je het nodig…

Nog 1 opmerking, bij onderstaande foto’s is je positie recht onder de foto ter hoogte van het kompas, de looprichting is recht omhoog de foto uit. Voor een nauwkeurige aflezing moet je ervoor zorgen dat je het kompas zo vlak (horizontaal) mogelijk houdt.

Links is het opengeklapte kompas te zien. Zoals te zien, bestaat het kompas uit een rood – witte wijzer,de naald genaamd, en een schaalverdeling met daarop de 4 windrichtingen en een graden verdeling (van 0 tot 360 graden). Het rode gedeelte van de naald, wijst altijd naar het magnetische Noorden. In dit geval, is er sprake van een kompas stand van 0 graden (In een route wordt dit bijvoorbeeld als volgt aangegeven: Loop 100m CAP 0.) Je loopt nu naar het Noorden.

Ook hier zie je weer het kompas. Het rode gedeelte van de naald wijst weer naar het Noorden, echter de 0 graden aanduiding van de schaal wijst nog steeds in de looprichting. Om nu een juiste kompas stand te bepalen, moeten we het kompas gaan richten.

Om dit richten te verduidelijken, maken we in dit verhaal gebruik van het puntje van een gele pion.Zoals te zien, ligt het kompas op dezelfde positie als op bovenstaande foto. Wil je nu de kompasstand bepalen, houdt het kompas dan horizontaal voor je, en draai de 0 van de schaalverdeling naar het rode puntje van de naald (het noorden).

Op deze foto is te zien dat de 0 graden positie weer naar het noorden wijst. Jij bevindt je nog steeds achter het kompas (zie foto). Kijk nu over het kompas heen in de richting van de gele pion en je ziet dat de schaal 50 graden aangeeft. Dit wil zeggen, de positie van de pion is 50 graden ten opzichte van het Noorden (CAP 50)

Tot slot het volgende: Je krijgt de opdracht loop 100m CAP 50, hoe moet dit nu?Houdt het kompas horizontaal voor je en draai het zodanig dat de 50 graden recht van je af staat (zoals op bovenstaande foto). Het is nu zeer waarschijnlijk dat de naald van het kompas en de 0 graden van de schaal niet met elkaar overeenkomen (zie foto 2 en 3). Draai nu met je gehele lichaam (en het kompas uiteraard voor je) zover dat de 0 graden en de rode punt van de naald over elkaar liggen. Je krijgt dan de situatie zoals in foto 4. Loop nu een afstand van 100 meter in deze richting.
Om nu zo nauwkeurig mogelijk te kunnen lopen, zou je een vast oriëntatiepunt kunnen zoeken. Een andere mogelijkheid is om iemand van de groep een eind in de juiste richting vooruit te sturen en die persoon als oriëntatiepunt gebruiken. (dit werkt geweldig op een grote vlakte).

Voor diegenen die geïntreseerd zijn in de werking van meer nauwkeurige en andere type kompassen en het gebruik van een kompas in combinatie met een kaart, klik eens hier. Je kunt op die pagina ook een complete kaart en kompas cursus downloaden.

Meedoen? Meld je groepje direct aan!

Stel je groep samen, beslis welke route jullie willen doen en meld je groepje aan! Elke groep bestaat uit 5 tot 8 personen.
Geef je op voor 1 mei!