Informatie

Algemene informatie

Van oorsprong bedoeld als afsluiting van het clubjaar, is de Ternaarder survivaltocht inmiddels uitgegroeid tot een tweejaarlijks evenement met zo’n honderd deelnemers.

In een krantenbericht naar aanleiding van de survival in 2004 werd zelfs de volgende slogan genoemd:
“Wat de elfstedentocht is voor de Friezen, is de survivaltocht voor de Ternaarders”

Elke twee jaar wordt er door het survival comité een mooie puzzelroute uitgezet door het Noordoosten van Friesland.
De totale route is opgedeeld in verschillende deel routes, zoals een bolletje pijltje route, kompas route, kaart/puzzel route enzovoort. In de route zijn een aantal controleposten opgenomen, waar alle deelnemers een opdracht uit moeten voeren. Deze opdrachten kunnen variëren van een puzzeltot een heuse hindernisbaan. Ook is er elke keer iets met water van de partij. Het is niet de vraag of er iets is, maar wat en waar het waterspel is. Dit levert elke keer weer hilarische momenten op.

Start informatie

– De start van de survival is op vrijdag 10 mei 2024 om 21.00 uur.
– Deelnemers dienen uiterlijk om 20.30 uur aanwezig te zijn op de startplaats.
– De startplaats is anders dan voorgaande jaren in Dorpshuis Thunawerth.
– Bij aankomst moet de aanvoerder van ieder team zich melden bij de organisatie.
– Een aantal minuten voor vertrek krijgt iedere groep hun boekje uitgereikt.
– Bij de finish staat hopelijk weer een lekkere kop soep, broodjes en drinken klaar, dit alles wordt verzorgd door de clubleiding en vrijwilligers! Maar waar is de finish???

Wat je mee moet nemen

Hier vindt je alle spullen die je mee moet nemen om de survivaltocht 2024 te kunnen lopen en de opdrachten uit te kunnen voeren.

Elke deelnemer moet meenemen:
– Schoenen waar je een flinke afstand op kunt lopen;
– Een rugzak met eten en drinken. Alcohol is niet toegestaan!;
– Extra droge kleding en schoenen;
– Zwemkleding of kleding die nat mogen worden;
– Een goedwerkende fiets met goede verlichting. Let op: alleen voor deelnemers die deelnemen aan de lange route, deelnemers die deelnemen aan de korte route hoeven geen fiets mee te nemen;
– Een reflecterend veiligheidshesje (en deze doe je ook aan);
– Een werkende zaklamp;

Elke groep moet meenemen:
– Een mobiele telefoon waarop we je kunnen bereiken, met internet verbinding en QR code scanner (Tip: Het verstandigste is dat iedere deelnemer zijn/haar mobiele telefoon meeneemt);
– EHBO spulletjes, zoals pleisters, jodium enzovoort;
– Een kompas met graden (Tip: Laat dit door nog 2 of 3 personen uit je groep meenemen);
– 20 meter stevig touw;
– Papier en een pen of potlood (Tip: Laat dit door nog 2 of 3 personen uit je groep meenemen);
– Een schaar en lijm (Tip: Laat dit door nog 2 of 3 personen uit je groep meenemen);
– Een liniaal of geodriehoek;
– Afvalzakken

Regels

Zoals bij elk activiteit, zijn er ook bij de survivaltocht een aantal regels waar iedereen zich aan dient te houden:

– Bij aankomst op de startlocatie moet de aanvoerder van ieder team zich melden bij de organisatie. Dit is uiterlijk op vrijdag 10 mei om 20.30 uur;
– Alle deelnemers zijn minimaal 14 jaar oud OF zitten momenteel op het voortgezet onderwijs;
– Gooi geen afval weg in de natuur. Bij elke controlepost staan afvalemmers. Moet je onderweg toch wat kwijt? Stop dit dan in een afvalzak en gooi deze weg bij een controlepost;
– Produceer geen onnodig lawaai, daar hebben mensen en dieren ook last van;
– Deelname is geheel op eigen risico! De survival commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of lichamelijk letsel in welke vorm dan ook;
– Er worden geen uitvallers naar het eindpunt gebracht die alleen maar moe zijn of geen zin meer hebben!;
– Besluit je als team, of alleen, om te stoppen, dan moet je dat altijd melden bij de eerstvolgende controlepost! Dit voorkomt onnodige zoekacties;
– Ook bij situaties waarbij eerste hulp nodig is, moet je je zo snel mogelijk bij een controlepost melden of bellen met het noodnummer. In levensbedreigende situaties bel je altijd eerst 112 en daarna het noodnummer!
– Iedere deelnemer is verplicht een reflecterend veiligheidshesje mee te nemen. Dit veiligheidshesje heb je ook verplicht aan wanneer je bezig bent met een route en mag je tijdens de route niet afdoen, alleen bij een controlepost! Op deze manier zijn alle deelnemers aan de survivaltocht goed zichtbaar in het donker.
– Het meenemen en nuttigen van alcohol is voor en tijdens de survivaltocht niet toegestaan!
– Je blijft van andermans spullen en terrein af, ook van bordjes of overig materiaal dat onderdeel is van een route!

Bij eventueel wangedrag volgt uitsluiting van deelname! Dit geldt dan voor het hele team, voorkom dit dus!

Meedoen? Meld je groepje direct aan!

Stel je groep samen, beslis welke route jullie willen doen en meld je groepje aan! Elke groep bestaat uit 5 tot 8 personen.
Geef je op voor 1 mei!